Varför importera bilar från Japan?

På senare år har det skett en stor ökning av antalet personer som köper importerade japanska bilar. Det finns bra anledningar till det här ökande intresset. I många fall är japanska importer: • Spännande modeller som inte är tillgängliga i Sverige. • Utrustade med mer ”extra” och med speciella detaljer. • I bättre skick med lägre körsträcka än lokala modeller av samma årgång. Det är logiskt att fordon gjorda för den inhemska japanska marknaden är speciella, har den högsta standarden och att de är tillgängliga i större antal och med större variation bland modellerna. Därför är det klokt och smart att importera begagnade bilar från Japan. Varför är bilar från Japan så prisvärda?

1: Japanska bilar är billigare att köpa nya i Japan än i Sverige.

2: När ett fordon först registreras kommer det med ett 3 års Shaken. Det är motsvarigheten till den svenska besiktningen. När det går ut måste fordonet ombesiktigas Det här är det strängaste testet i världen av den här typen. Kostnaden för denna ombesiktning är cirka 17,000 SEK.

3: Ytterligare ombesiktningar krävs vartannat år och de kostar vanligtvis mer. Ibland så mycket som 28,000 SEK.

4: I Japan erbjuds utmärkta villkor för att uppmuntra konsumenterna att alltid byta upp sig till en ny (are) bil. Som ett resultat härav köper japanska konsumenter nya bilar regelbundet. (8 miljoner nya enheter per år vilket naturligtvis är betydligt fler än t ex i Storbritannien och Sverige).

5: Andrahandsvärdet på bilar sjunker snabbt i Japan. Också, beroende på de höga kostnaderna att köra långa sträckor i Japan har japanska bilar en tendens till låga årliga körsträckor.. 6: Salt används inte på de flesta japanska vägar under vintern. Alla de ovannämnda punkterna bidrar till att göra japanska kvalitetsbilar mycket attraktiva för export.

Vi handlar med alla SVA krav & tester för de bilar vi tillhandahåller. När du erbjuds en bil som beskrivs som ”svensk bil” titta efter högre körsträckor, rost som börjar uppträda och låg utrustning. Kontakta oss för mer information.

I Japan - Shakan

Bil Registrering: (Shaken) Shaken är känt för att vara dyrt men det kan inte undvikas. Det sägs ofta att det här är ett mycket strängt test och också en superskatt. Priset baseras framförallt på bilens storlek där små bilar inte blir så dyra medan registreringen av större bilar kostar mer.

Shaken måste börja göras när bilen är 3 år gammal och vartannat år därefter.

Bilskatt: (Årlig): Årligen kommer en räkning att landa på den japanska medborgarens tröskel, den baseras på dess läge och först och främst på motorns storlek i bilen. Små bilar är billiga och allteftersom omflyttningen av motorn ökar flyttas du upp på nästa nivå. Det finns inget sätt att undgå detta och de kommer inte att kunna sälja eller avregistrera din bil om inte det här är betalt. Fortkörning/Rattfylleriböter och straff.

Återigen finner vi att japanerna är mycket stränga. Där finns en nolltolerans inför rattonykterhet vilket kontrasterar starkt mot några av våra hemländer. Bötesbeloppen varierar stort beroende av hur högt vi är över vissa gränser. Då polisen finner det svårt att straffa förare med internationella körkort kan boten komma som en stor chock. Särskilt i 40km/h områden där du kör över 60km/h är böter på 8000 SEK inte alls ovanliga.

Registrering av en bil i Japan:

För att kunna registrera en bil i Japan måste du först ansöka om parkeringstillstånd. Första steget här är att gå till din lokala polisstation och be om de nödvändiga formulären (Hokan Basho Shomei Mosei Sho – en ansökan i 4 delar) och så måste du också fråga din hyresvärd eller bostadsföretag om ett Hokan Basho Shomei och ett Shozaizu Haichizu, hyresvärden ska rita en karta av parkeringsplatsen och också skriva sin adress och stämpla sin Hanko på det här formuläret. Formuläret som du har fått från polisen ska fyllas i så noggrant som du kan och skickas tillbaks tillsammans med de andra formulären och en kopia av din inkan shomei ( intyg av ditt registrerade Hanko tillgängligt från ditt lokala kommunkontor) till polisen. Din ansökan kommer att ta cirka en vecka att behandla och därefter kan du hämta dina dokument.

Du behöver följande dokumentation:

-Hokan Basho Shomei Mosei Sho – från polisen
-Hokan Basho Shomei – från din hyresvärd
-Shozaizu Haichizu – från din hyresvärd
-Inkan Shomei – från ditt kommunkontor

När du har gjort det här måste du ta dessa dokument tillsammans med de dokument du ska få från säljaren till det lokala fordonsregistreringskontoret. Här kommer du att gå från byggnad till byggnad och betala pengar när du går runt och slutresultatet kommer att bli att bilen registreras i ditt namn. Det här kan innebära att nummerplåtarna ändras om bilen har köpts från ett annat registreringsdistrikt.

De dokument som krävs från säljaren av det aktuella fordonet är som följer:

- Shaken sho – bilens innevarande registreringsdokument
- Inkan Shomei – säljarens intyg av registrerat namnsigill
- Ininjyo – befogenhet av fullmaktsformulär
- Jotosho – ändring av ägarpapper
- Jibaiseki Hoken – intyg på betalning av nödvändig försäkring
- Kvitto på betalning av årlig bilskatt.

Allvarligt komplicerat...

Japan har förmodligen de strängaste fordonsregler och utgivningsregler som finns på denna planet. Varje fordon måste gå igenom en obligatorisk fordonsinspektion vartannat år till en hög kostnad (astronomisk faktiskt) och måste klara mycket höga krav. Följdaktligen tar folk hand om sina bilar mycket väl med tanke på detta test. Japanerna är i allmänhet mycket förtjusta i sina fordon och ser ständigt till att de hålls i gott skick.

Trafiken i Japan kan vara förskräckligt långsam, där finns inga rondeller och en stor mängd trafikljus gör körningen mycket långsam. Hastighets begränsningen på normala vägar är 28 km/t och tullavgifterna på motorvägarna är otroligt höga. Det är inte heller en grov generalisering att många japaner inte vågar sig utanför sitt egna område alltför ofta. Alla dessa faktorer bidrar till den låga körsträckan på de flesta importbilarna. Att äga en kvalitetsbil i Japan är en påtaglig symbol av välstånd och ”ansikte”. De lägger stor vikt vid detaljerna på bilarna de äger. Ännu en sak är att alla bilar enligt lag är utrustade med en hastighetsbegränsare – oavsett prestation – för att begränsa högsta hastighet till ungefär 180 km/t. Den här genom lag påtvingade begränsningen är en försäkran om att fordonet inte blivit misshandlat vid höga farter. Hastighetsbegränsaren kan lätt tas bort när den importeras till Sverige och på så sätt återgå till det ursprungliga fabriksdesignade utförandet.